மிஸ்லாமாட் 3D ஹைட்ரஜன் ஐபேட்ச்

Misslamode eye pad 3D Hydrogel EyePatch

$ 2.99 USD $ 3.99 USD

selling in lot
அளவு

விவரங்கள்

2 pairs/pack, super thin eye patches for applying eyelash extensions.

Made from medical grade material, non-irritation and non-allergy eye patches, you will not feel irritate even the gel get into your eyes! And the gel can dissolve in water easily.

வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்கள்

X மதிப்பாய்வு அடிப்படையில் ஒரு விமர்சனம் எழுத

எங்கள் கடையைத் தேடு