கண்ணி வெடிப்பு நீளம் 10pairs / தொகுப்பு மிஸ்லாலோட் ஹைட்ரோ ஜெல் கண் பேட்ச்

கண்ணி வெட்டு நீட்டிப்பு 25pairs / தொகுப்பு மிஸ்லாலோட் ஜெல் கண் பேட்ச்

$ 6.69 USD $ 7.89 USD

லாட்
அளவு

விவரங்கள்

ஜெல் முழு, சூப்பர் மெல்லிய கண் இணைப்புகளை, thinnest 0.43mm.

உங்கள் முகத்தை செய்தபின் பொருந்தாமல் போடாதே!

10 ஜோடிகள் / பேக்.

எங்கள் கடையைத் தேடு