மிஸ்லாலோட் 0.15 மிமீ கர்ல் ஃப்ளாட் கண்ணிஷ் நீட்டிப்பு

மிஸ்லாலோட் நீள்வட்ட பிளாட் வால்ஷ் 0.15mm C கர்ல் ஃப்ளாட் கண்ணிஷ் நீட்டிப்பு

$ 7.77 USD $ 9.14 USD

அளவு
அளவு

விவரங்கள்


வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்கள்

5 மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் ஒரு விமர்சனம் எழுத

எங்கள் கடையைத் தேடு