கண்ணி வெட்டு நீட்டிப்பு கருவிகளுக்கான மிஸ்லாலோட் ESD12 எதிர்ப்பு நிலையான சிறந்த சாமணங்கள்

தொழில்முறை கண்ணி முறுக்கு விசையூட்டலுக்கான மிஸ்லாடட் வெஸ்டஸ் ESD-12 சிறந்த சாமுவேல்ஸ்

$ 4.16 USD $ 6.40 USD

அளவு

விவரங்கள்

நீளம்: 135mm

வடிவம்: நேராக

கண் துடைப்பு நீட்டிப்புகளைப் பெறுவதற்கு சரியான எதிர்ப்பு நிலைமாற்றிகள், PLS உங்கள் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப சாதுவான வடிவத்தைத் தேர்வு செய்கின்றன.

எங்கள் கடையைத் தேடு