மிஸ்லாமோடு vetus ST-12 நேராக துருப்பிடிக்காத எஃகு சாமணங்கள்

மிஸ்லாமோடு vetus ST-12 நேராக துருப்பிடிக்காத எஃகு சாமணங்கள்

$ 4.72 USD $ 7.00 USD

அளவு

விவரங்கள்

நீளம்: 135mm

வடிவம்: நேராக

துருப்பிடிக்காத எஃகு சாறுகள், கண்ணி நீட்டிப்புகளைப் பெறுவதற்கு சரியானது, PLS உங்கள் பழக்கத்திற்கு ஏற்ப சாதுவான வடிவத்தைத் தேர்வு செய்கின்றன.

வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்கள் அமேசான் மீது காண்க

5 நட்சத்திரங்கள் வெளியே


5 நட்சத்திர
4 நட்சத்திர
3 நட்சத்திர
2 நட்சத்திர
1 நட்சத்திர

எங்கள் கடையைத் தேடு