மிஸ்லாலோட் 0.07 மிமீ 3D முன்-பிடித்த வால்யூம் கண்ணி

மிஸ்லாமோட் 3d கண் இமை நீட்டிப்புகள் 0.07mm முன்-ஃபேன் செய்யப்பட்ட தொகுதி கண் இமை

$ 4.77 USD $ 5.61 USD

அளவு
அளவு

விவரங்கள்

வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்கள்

5 மதிப்புரைகளின் அடிப்படையில் ஒரு விமர்சனம் எழுத

எங்கள் கடையைத் தேடு