எக்ஸ்-ஸ்பிளிட் மேட் பிளாட் கண்ணிஷ் நீட்டிப்புகள் சி / டி கர்ல்

.15mm Two-Tips Y-Split Matte Flat Eyelash Extensions - Miss La Mode

$ 7.99 USD $ 9.99 USD

சுருட்டை
நீளம்
அளவு

விவரங்கள்

1LOT =1Tray

1Tray =16Rows

தடிமன்:0.15

சுருட்டை :CD

நீளம்: 8-15mm same length in one tray,

and 8-15mm mixed legnths in one tray

78910
612345

வாடிக்கையாளர் விமர்சனங்கள்

X மதிப்பாய்வு அடிப்படையில் ஒரு விமர்சனம் எழுத

எங்கள் கடையைத் தேடு