முன் பக்கம்

Misslamode நிறுவனம் தற்போது சீனாவில் அமைந்துள்ளது. நாங்கள் எங்கள் பொருட்களை கொண்டு பகிரங்கமாக சென்றோம் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. நாங்கள் சுமார் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பொதுமக்கள் சென்றிருந்தாலும், கம்பனிக்கு அதிகமாகவே உள்ளது 10 ஆண்டுகள் அனுபவம் தங்கள் தயாரிப்புகளை வளர்ப்பதில். Misslamode started got interested in eyelash supplies in an early age.Misslamode only make and develop products that are related to eyelash extensions and eyelashes.We have more than 40 employees in Qingdao's office and have our own factory and material used to make their தயாரிப்புகள் தென் கொரியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

எங்கள் கடையைத் தேடு